Eng Geo
სიახლე სტრუქტურა კვლევები პროექტები პუბლიკაციები პარტნიორები კონტაქტი ფორუმი  
 

ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის რიგით მე-8 ფორუმი